Psychologia

Psychologia Nowego Czasu

Pierwszego marca, jako założyciel Fundacji Świat Rodziny, spotkałam się z rodzicami, aby wyjaśnić im, że wszystko na świecie się zmienia i zmienia się również rola psychologii. Czasy się zmieniły, wiele procesów stało się bardziej otwartymi, np. wcześniej nie wiedzieliśmy nic o dzieciach z dysleksją, dyskalkulią, nadwrażliwością, a autyzm był dla nas zamkniętym światem. Teraz wszystko się zmienia,...

Czytaj dalej