Termin Analiza Podświadomości narodził się dzięki Dmitrowi Smirnowowi, z którym kiedyś współpracowałam. Od tego czasu minęło wiele lat, a Analiza Podświadomości stała się pełnoprawnym narzędziem w mojej pracy psychologa.  Znalazła się w arsenale narzędzi psychologii jungowskiej. Analiza Podświadomości nie tylko potwierdza transmigrację Duszy, ale ujawnia traumy, których Dusza doznała w trakcie swojego rozwoju. Te traumy stają się punktami, które definiują jej rozwój. Punkty te zawierają dużo energii psychicznej, która jest uwalniana w procesie pracy terapeutycznej. Stosując wyobraźnię, w tym pracę z symbolami, odkrywamy archetypy, które są zamknięte w tych traumach.

G. Jung uważał, że archetypy, z którymi człowiek przychodzi na świat, są wrodzone. Wykorzystuję datę urodzenia, określając energię liczb, aby znaleźć te archetypy, które są zawarte w treści Analizy Podświadomości na różnych poziomach psychiki. Podstawą Analizy Podświadomości jest matematyka rzutowana na Psychologię, na Sztukę Artystyczną. Ujawnia się ona klientowi jako karmiczny teatr metaforyczny. Czasami w Analizie Podświadomości używam języka matematycznego, technicznego i symbolicznego, ponieważ tylko w tym języku można wyjaśnić procesy zachodzące w Duszy. Emile Male mówi o symbolice chrześcijańskiej jako o „obliczaniu'”.

Czasami Analiza Podświadomości jest akceptowana poprzez logikę klienta i już na pierwszym spotkaniu klient mówi: „tak, to jest o mnie, to całkowicie odzwierciedla moje życie„. Czasami klient nie może zaakceptować Analizy za pomocą funkcji racjonalnej, ale akceptuje ją poprzez uczucie, np.: „w obecnym życiu nie doświadczyłem tego, ale płakałem z jakiegoś powodu, gdy czytałem swoją analizę„. Może też powiedzieć: „mam inne życie, odrzucam to, co pokazuje analiza„. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku działa psychiczna funkcja odczuwania, tylko w drugim przypadku istnieje połączenie poprzez niewidzialny opór, z którym można pracować. A czasami Analiza nie zawiera żadnych rzeczywistych namacalnych reakcji i studiowanie jej podczas terapii staje się możliwe tylko poprzez intuicję, transpersonalne uczucie (gdy klient nie rozumie tego, co jest napisane w Analizie, nic nie czuje). Dopiero podczas terapii, wchodząc poprzez symbole, zaczyna opisywać swoje życie, wypełniając je nowymi znaczeniami.
Dusza może reagować na różne sposoby… Czasami ukrywa swoje programy, czasami ukrywa się w reakcjach obronnych, dlatego terapia jest potrzebna, aby otworzyć energię archetypów. A jeśli się z nimi pracuje, wykonując wszystkie ćwiczenia, można zobaczyć nowe horyzonty swoich możliwości i obudzić do działania swojego Ducha.Analiza Podświadomości to system, który prowadzi do rozwoju nowych doświadczeń, a tym samym do nowych możliwości. W tym systemie tkwi potencjał nie tylko nowych cech osoby, ale także nowego Losu, okoliczności, które mogą być nieodkryte, nieprzejawione, ale które mogą stać się rzeczywistością, jeśli ktoś je zaakceptuje, zwróci na nie uwagę, włączy je do swojego życia. Przechodząc przez proces terapeutyczny, Analiza Podświadomości eliminuje wszystkie sprzeczności psychiki i rany, na które Dusza poświęca zbyt wiele energii. Aby razem utrzymać wszystkie struktury, Dusza musi zużywać energię, nie tylko własną, ale także pobierać ją z Ciała, stąd pojawiają się przewlekłe, trudne do zdiagnozowania choroby. Na terapii pojawia się pole symboliczne, które pokazuje, jaka energia znajduje się w osobistym micie danej osoby.

Persona to twarz, którą prezentujemy światu, to repozytorium naszych reakcji obronnych. Urazy Persony odczuwamy jako cios w nasze Ego, niesprawiedliwość. Urazy Persony mogą wyzwolić negatywne emocje i spowodować uzależnienie od emocji. Osobiste traumy postrzegamy jako coś niesprawiedliwego, namacalnie raniącego i zaczynamy przejawiać nowe reakcje obronne, które jeszcze bardziej naruszają integralność duszy.

Traumy Cienia prowadzą do dużych deformacji psychiki, silnie koncentrując energię na jednym obszarze życia. Osoba może reagować na jedno i to samo zjawisko w życiu, nie zmieniając niczego w losie. Przykład: bogaty człowiek, ale bardzo samotny, wybiera takich partnerów, którzy doprowadzą go do tej samotności (powierzchowny przykład). Traumy Cienia zawsze będą wzmacniać Ego – reakcje obronne, które uniemożliwią stworzenie nowej Świadomości. Taka osoba będzie miała trudności z przełożeniem myśli na pole świadomości ze straumatyzowanego sektora losu.

Eros pobiera energię z Animy i Animusa, a uraz tej części prowadzi do spadku energii. Eros jest częścią wypełnioną kreatywną energią. Urazy Animy lub Animusa uniemożliwiają Erosowi dorastanie i zaakceptowanie statusu Boskiego Erosa. Tylko wtedy, gdy dotykamy naszej wewnętrznej kreatywności, nasz Eros może ożyć, wypełnić nas nową energią.  Zaczyna przekształcać naszą energię, uwagę, zmniejsza napięcie reakcji obronnych. Eros pomaga nam zmienić pomost między tym, co boskie a tym, co ziemskie. Eros rozpuszcza pewne struktury naszego Ego, np. Eros pomaga nam cieszyć się z małych rzeczy, z widoku słonecznego dnia za oknem, z zapachu ulubionej potrawy. Czasami wiąże nas z rzeczami, które kochamy przez długi czas, ustanawia pozytywne połączenie z dobrymi wspomnieniami. Boski Eros jest małym bogiem w nas, który rozwija nas ku życiu.  Uzdrowienie Erosem przychodzi małymi krokami i wyprowadza nas z depresji.Traumy Jaźni blokują rozwój Ducha i sprawiają, że osoba jest bardzo racjonalna i materialna. Potrafi odczuwać energię materii, ale zaprzecza wpływowi tego, co irracjonalne. Jaźń jest naszą najwyższą esencją Duszy, która ma dostęp do Boskiego Pola, które, podobnie jak Atman, jest transcendentne, immanentne, tj. niezależnie od tego, jaką różnorodność Jaźni tworzy, w jakich kierunkach się rozwija, pozostaje niezmiennym motorem, aktywatorem energii. Ujawnia modalności Bytu jak Atman, ale nie staje się kimś. Jest uniwersalnym źródłem wszystkich naszych struktur. W swojej nieskończonej przestrzeni wytwarza to, co skończone, czyli Ego – role. Traumy Jaźni rodzą monstrualne Ego.

Analiza Podświadomości pokazuje nasze wewnętrzne traumy duchowe, archetypy, role, fragmenty Ego, które utrzymują nas w ich mocy. A na terapii zaczynamy pracować z tymi strukturami tak, jakbyśmy otwierali po kolei jedne, a potem drugie drzwi, wpuszczając wypełniając pomieszczenia światłem świadomości.

Zapraszam do naszego Sklepu – znajdziesz w nim ciekawe pozycje – analizy, terapie, książki, karty, itd.

Brain-Art Centrum
W pracy wykorzystuję algorytmy, które opracowałam za pomocą mych autorskich metod. Wykorzystuję w nich moje doświadczenia, jako psychologa i terapeuty.
Algorytmy są objęte prawami autorskimi, na które mam wyłączność. Metody te nie są stosowane poza moim gabinetem.

Emma Lange
psycholog, terapeuta, homeopata

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *