W tym artykule otrzymacie krótki opis Pierwszej Pozycji, która nazywa się LICZBĄ LUSTRA. W Liczbie Lustra odbijają się wyraźne programy, które tworzą okoliczności i aktywnie ingerują w życie. Programy te reprezentują niedokończone sprawy, które rozpoczęły się w przeszłości. Są one mocno zakorzenione w podświadomym umyśle i często są naturalnymi, nawykowymi narzędziami dla jednego zachowania.

Pozycję Liczby Lustra obliczamy następująco:

Dzień Urodzenia + Dzień Urodzenia
przykład: 12. 7. 1980 r.
12+12 = 24
2+4 = 6 – Liczba Lustra

Liczba Lustra Jeden
Liczba ta wskazuje, że w przeszłości dana osoba obiecała coś: ludziom lub Bogu, kiedy starała się o zbawienie. Popełniła przestępstwo, pokutowała lub złożyła komuś przysięgę. Nie miała czasu zrobić tego, co chciała i teraz realizacja tej obietnicy jest podświadomym programem. To właśnie niezałatwione sprawy będą decydować o zachowaniu człowieka i jego stopniu „zadowolenia” z życia.
Przepracowanie: przysięga lub obietnica, która ma być spełniona.Liczba Lustra Dwa
Dusza zaczęła się uczyć tego, co wydawało się zakazane. Po przebyciu trudnej drogi, osoba ta zaczęła poszukiwać tego, do czego prowadziła droga duchowa. Być może człowiek ten zaczął uzdrawiać lub nauczać. Pole astralne jest bardzo wrażliwe i to może sprawiać, że taki człowiek będzie ostrożny. Mnóstwo obaw i frustracji.
Przepracowanie: naucz się wykorzystywać swoją wiedzę i służyć sobie, a także innym.

Liczba Lustra Trzy
Osoba ta widziała w przeszłości coś niesamowitego, dotknęła jakiejś ważnej tajemnicy, która ją zaskoczyła i być może zmieniła jej sposób myślenia. Teraz ten człowiek żyje i działa zgodnie z prawdą, którą poznał, ale czasami czyni go to zbyt fanatycznym w jego działaniach. Czasami wydaje się, że taka osoba żyje tylko między czernią a bielą.
Przepracowanie: praca nad elastycznością postaci i poszerzaniem świadomości, patrzeniem pod większym kątem.

Liczba Lustra Cztery
Osoba brała udział w rytuale lub wykonywaniu jakiejś tradycji. Ma dobrą intuicję, a jej słowo może mieć moc podczas wypowiadania życzeń. Ale karma nosi na sobie pieczęć klątwy, obcego programu, który każe albo chodzić w kółko, albo pogrążyć życie w chaosie.
Przepracowanie: przebaczenie, rozszerzenie świadomości poprzez przebaczenie win, rozwój miękkości i ciepła w stosunku do otoczenia, jak również wdzięczności.

Liczba Lustra Pięć
Wskazuje, że dana osoba z jednej strony rozwinęła wielką siłę poprzez rytuały i wiarę w Boga, z drugiej zaś życzyła komuś krzywdy. Często też liczba ta wskazuje, że osoby te w poprzednim życiu albo próbowały zmienić się w zwierzę, albo zajmowały się nekroenergią. Również ten aspekt wskazuje, że dana osoba była ofiarą lub brała udział w gwałcie (inne aspekty portretu numerologicznego będą na to wskazywać). Wszystkie te programy powodują napięcie, chęć bycia samemu, trudne poszukiwania partnera.
Przepracowanie: przebaczenie, rozwój absolutnej miłości do otaczających ludzi i partnera, kreatywność, jako tworzenie nowych form.

Liczba Lustra Sześć
Ograniczenia. Ten człowiek żył strachem, albo obojętnością. Nie pomagał, bo się bał. Może to przynieść choroby w dzieciństwie, trudności w porozumiewaniu się i brak sukcesów w tym, co się rozpoczęło. Wydaje się, że los jest obojętny na tego człowieka.
Przepracowanie: pomoc innym, pomoc bezosobowa (bez oczekiwania wdzięczności), rozwijanie pewności siebie, próbowanie nowych rzeczy i umiejętność cieszenia się nawet z małych rzeczy.

Liczba Lustra Siedem
Taki człowiek wywiera presję psychiczną na drugą osobę, manipuluje nią i próbuje ją sobie podporządkować. Teraz on sam może znaleźć się w trudnych sytuacjach. Dostać partnerów, z którymi trudno porozumieć się, którzy chcą dominować lub którzy będą grać według własnych zasad. Często będą to ludzie, którzy będą próbowali ustawić człowieka z Liczbą Lustra Siedem na podrzędnej pozycji.
Przepracowanie: rozwijanie samodzielności, zdolności do pracy, panowania nad emocjami, uczenie się wyjaśniania zachowań własnych i partnera.

Liczba Lustra Osiem
Często ta liczba wskazuje na osobę, która albo sama była szamanem w przeszłości, albo doświadczyła magicznych mocy, ale w obu przypadkach padła ofiarą niewiary, nawet tej, która była tak oczywista. Ta osoba zdradziła jakąś moc z innego świata. Podświadomie myślała, że jest doskonała i nieomylna. Osoby te są bardziej narażone na zaburzenia psychiczne i trudności w budowaniu swojego przeznaczenia.
Przepracowanie: rozwój skromności, posłuszeństwo przeznaczeniu. Umiejętność cierpliwego czekania, gdy okoliczności grają według własnych zasad.Liczba Lustra Dziewięć
Osoba ta w przeszłości była zimna w relacjach z bliskimi. Często popełniała niepoważne czyny i nie liczyła się z bliskimi, odgradzała ich od siebie.
Przepracowanie: założenie rodziny, pomaganie innym i życie bez osądzania.

♦♦♦

Programy te mogą wyjaśnić niektóre z problemów człowieka. Świadomość pomoże skorygować zachowanie człowieka i niezależnie skorygować los. Karma jest kompleksem podświadomych programów, więc jeśli zaczniemy patrzeć na życie głębiej i rozumieć je, czyli to, co nam przedstawia, możemy pomóc sobie i naszym bliskim pokonać samych siebie! Jest to najważniejsze zwycięstwo.
Oczywiście, te opisy są zbyt krótkie, by można je było nazwać absolutnymi. Jednak ta numerologiczna klasyfikacja pomaga wiele dostrzec. Zacznij pracować nad sobą!

Jeśli chcesz zasięgnąć informacji na ten temat kursu czy terapii, zamówić analizę, to możesz do mnie napisać: kontakt@emma-lange.pl
lub zadzwonić: 502562629
whatsapp 502562629
Skype emm-lan

Zapraszamy do szkoły samorozwoju, na nasze kursy  i terapie 

 Portfolio

Kalendarz Biodynamiczny

Brain-Art Centrum
W pracy wykorzystuję algorytmy, które opracowałam za pomocą mych autorskich metod. Wykorzystuję w nich moje doświadczenia, jako psychologa i terapeuty.
Algorytmy są objęte prawami autorskimi, na które mam wyłączność. Metody te nie są stosowane poza moim gabinetem.

Emma Lange
psycholog, terapeuta, homeopata

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *