Magia Czasu

Żadna ludzka egzystencja nie jest możliwa bez wyprzedzania rzeczywistości i wydarzeń społecznych, które zawsze staramy się zdiagnozować. W systemie społeczeństwa kulturalnego istnieje złożony mechanizm prognozowania, który obejmuje planowanie, doktryny filozoficzne, numerologię i astrologię, które można nawet połączyć z programami politycznymi. Archaiczne społeczeństwo musiało także posiadać jakiś aparat służący do przewidywania przyszłości – do przewidywania przyszłości służyły regularne obserwacje astronomiczne. Ludzie obserwowali pogodę, co było niezwykle ważne, bo trzeba było planować działania gospodarcze; wiedzieli, jak będzie wyglądać konkretny kataklizm i uciekali w głąb kontynentów lub wysp.

Każde powtórzenie ma pewną strukturę, cykle są powiązane z Czasem, a nasza Persona – maska, którą nosimy na Ziemi, którą również trzeba pewnego dnia zdjąć, aby przymierzyć następną maskę, również jest powiązana z Czasem. Cykliczność funkcjonowania jest podstawową właściwością wszystkich układów biologicznych. Objawia się ona na wszystkich poziomach organizacji. Nasza egzystencja we Wszechświecie, w polu informacyjnym, jest także egzystencją cykliczną, wszystkie reakcje biochemiczne przebiegają rytmicznie, organelle komórkowe działają rytmicznie, wszystkie elementy naszego ustroju – organizm (jako aparat biochemiczny) musi działać w harmonii z Czasem – Czas może wpływać na procesy cykliczne. Nadchodzi cykl, zaczyna się początek, jakaś ważna podstawa uruchamiająca mechanizm, a potem zaczynają się otwierać nowe możliwości przed pojawieniem się kolejnego przejścia.Dlaczego Cień Duszy jest niebezpieczny? Ponieważ spowalnia cykliczny rozwój, nie pozwalając Duszy zintegrować się z jej cyklem, kręcić się w nowej spirali.

Wszystkie rytmy mają swoją hierarchię, np. hierarchię rytmów obserwuje się na poziomie ciała – serce bije rytmicznie, wskaźniki fizjologiczne, psychologiczne i inne zmieniają się cyklicznie. Rytm jest także nieodłącznym elementem zbiorowisk organizmów (na przykład jako wahania wielkości populacji), społeczeństwo również podlega prawom rytmu.

Przykładowo, w częstotliwości pojawiania się osób zdolnych (geniuszy) zauważono okres 55 lat; w tym samym rytmie zmienia się gospodarka, tak jakby ci uzdolnieni ludzie zmieniali jakieś ważne trendy w społeczeństwie. Nawiasem mówiąc, w kwadracie pitagorejskim liczba 55 jest także wskaźnikiem silnej intuicji, która łączy w sobie umiejętność wykorzystywania wrażeń i jednocześnie szybkiego analizowania przeszłych doświadczeń. Procesy rytmiczne widoczne są także w kulturze i jest to właśnie wyznacznik psychologiczny, gdyż to właśnie kultura jest przejawem naszej zbiorowej nieświadomości, okresy wzmożonej aktywności zastępowane są regularnymi okresami spokoju. Ważne jest, aby móc dostrzec własne rytmy i te, które przynosi nam Niebo, aspekty numerologiczne, wpływ liczb na siebie.

Numerologom wydaje się, że na Rok Osobisty wpływa jedynie „Liczba Roku Osobistego” i że Jedynka to początek, a Dziewięć z pewnością koniec. To błąd w myśleniu, w pojmowaniu tego zjawiska. W liczbach trzeba zobaczyć nie bezpośredni przekaz informacji, nie liniowość zdarzeń, tylko zauważać to, jakie figury będą przesuwać Niebiańscy Szachiści i jaką energię zużyją. Napisałam na ten temat kurs, część pierwszą „Mój Rok Osobisty”, który odzwierciedla te energetyczne zmiany. W Akademii Integralnej Psychologii będziemy wykorzystywać 12 Spirali Twórczych i Liczbę Energii, aby zrozumieć, w jaki sposób zachodzą zmiany, gdzie mogą się przemieszczać i w jaki sposób odzwierciedlają się w naszych cyklach.

Czasami przychodzi Czas na to, by rodzili się jedynie Bohaterowie, a wtedy dajemy sobie prawo na to, aby w społeczeństwie pojawiali się się bohaterowie. Stajemy się bardziej aktywni, możemy wykazać się odwagą. Czasami przychodzi Czas na to, aby ujrzeć tajemnice, a wtedy rodzą się Kapłani, którzy potrafią posługiwać się „magią”, którzy powstrzymują bieg wydarzeń, zmieniają coś w umysłach ludzkich.

Cykliczność widać także w takich grach, jak Szamański Krąg i Koło Ezechiela, które pomagają zrozumieć z czym przyszliśmy na Ziemię, jaką energię otrzymaliśmy i co możemy zabrać „do Nieba”. Jednak jeśli nie wykorzystamy swojej energii, nie przekształcimy jej, to wtedy pozostanie ona w Cieniu, co oznacza, że nie dotrzemy do swojej spirali, która może nas wynieść na nowy poziom. Nie dosięgniemy Najwyższej Hierarchii.

Jeśli człowiek rozumie swoje cykle rozwojowe, to może wznieść się wyżej, odczuć przemianę Ego, zaakceptować ją i nie odczuwać jej zbyt boleśnie. Jednakże jeśli człowiek nie rozwija się, wówczas transformacja Ego staje się bolesna, Ego rośnie i słabnie.Jaźń może w nas rozpalić energię – jeśli uda nam się włączyć Jaźń, zrozumieć jej labirynty i przejścia, wtedy jest nadzieja, że wkroczymy na nowe etapy rozwoju, uwolnimy się od zazdrości, złości i poczucia winy.

O tym rozmawiamy w naszej Akademii Integralnej i Twórczej Psychologii, i o tym będziemy rozmawiać na naszym darmowym spotkaniu 17 maja – „Taniec Kundalini”.

Brain-Art Centrum
W pracy wykorzystuję algorytmy, które opracowałam za pomocą mych autorskich metod. Wykorzystuję w nich moje doświadczenia, jako psychologa i terapeuty.
Algorytmy są objęte prawami autorskimi, na które mam wyłączność. Metody te nie są stosowane poza moim gabinetem.

Emma Lange
psycholog, terapeuta, homeopata

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *