Wiele zależy od tego, w jaki sposób ludzie odnoszą się do siebie! Młodzi ludzie spotykają się, jest czas, gdy czują się razem dobrze, a potem zaczynają się problemy! Oboje nie spełniają swych wzajemnych oczekiwań. Przechodzi pierwsze zauroczenie, okres „różowych okularów”. Przychodzi czas, gdy otwierają się oczy i partnerzy nie radzą sobie z konfliktami. W domu rodzina nie może poradzić siebie z jednym dzieckiem, które później wyrasta na człowieka pełnego kompleksów, który absolutnie nie chce dostosować się do społeczeństwa. I tutaj mamy numerologię, która bada zbiór psychologii i wibracji liczbowej. Numerologia partnerska poprzez wzajemne oddziaływanie na siebie energii liczb, tłumaczy współoddziaływanie dwóch osobowości. Może powiedzieć o plusach i minusach obu partnerów. Może powiedzieć o możliwościach ich związku, o płaszczyźnie zachowania się w danym konflikcie na bazie małej rodziny, dużej firmy, czy w społeczeństwie. Poprzez liczby, które tworzą naszą datę urodzenia, ujawniają się trudności, jakie mogą dosięgnąć partnerów. Te same liczby mogą powiedzieć, jakie cele powinna para przed sobą postawić. Numerologia może wskazać drogę, która pomoże przetrwać, uratować związek. Pomoże wskazać miejsce w społeczeństwie, wzajemne pole relacji. Trzeba wyjaśnić, czym jest Numerologia, bo to nie tylko liczba Drogi Życiowej, ale i inne liczby, które są połączone ze sobą. Liczba Drogi Życia to tylko jeden punkt i aby dokładnie określić charakter człowieka, musi być tych punktów o wiele, wiele więcej.A teraz chciałabym zwrócić uwagę na Liczbę Podświadomości, która pokazuje, na ile człowiek jest skłonny do współpracy z drugim człowiekiem, na ile może stworzyć udany związek.

Jak obliczyć Liczbę Podświadomości?

Pierwszą liczbę daty urodzenia mnożymy przez dwa i odejmujemy od zredukowanej sumy wszystkich wibracji, znajdujących się w dacie urodzenia, np.: 20.01.1966 = 25 = 7

25 – (2 x 2, czyli mnożymy przez 2 pierwszą cyfrę, która znajduje się w dniu urodzenia) = 25 – 4 = 21 = 3

Liczba Podświadomości to 3 i tę wibrację bierzemy pod uwagę podczas odczytu.

Jeśli dzień urodzenia to jedna cyfra, np. 5 sierpnia, czy 8 luty, to bierzemy:
– w pierwszym przypadku 5, którą mnożymy przez 2 (10)
– w drugim przypadku 8, którą mnożymy przez 2 (16)

Jeśli Droga Życia po dodaniu wszystkich cyfr w naszej dacie to, jak w przykładzie wyżej liczba 25, zatem od liczby 25 odejmujemy 10, albo 16, czyli otrzymujemy albo 15, albo 9. Jeśli wychodzi podwójna liczba, to ją redukujemy do jednej cyfry (zawsze).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat PODŚWIADOMOŚCI, to zapraszam do mnie na Analizę Podświadomości. O analizie możecie przeczytać tutaj – ANALIZA PODŚWIADOMOŚCI

Jeśli chcesz poznać rodzaj relacji, jaki masz z partnerem/ką, albo jaki rodzaj relacji masz z każdą inną osobą, która jest dla ciebie ważna, to zamów – ANALIZA PARTNERSKA

Zamów: kontakt@emma-lange.pl

JEDYNKA
Jeśli liczba podświadomości to jeden, podświadomość z jakichś przyczyn poszukuje partnera niezbyt dojrzałego. U partnera w duszy będzie mnóstwo nieprzepracowanych archetypów. Ponadto podświadomość będzie przyciągała partnera podobnego do samego siebie. Na ile jedynka sama gotowa jest do kompromisów, od tego będzie zależeć ilość konfliktów z partnerem. Będzie musiała podjąć decyzję i dokonać wyboru, czy chce zmienić się, a wtedy dostanie partnera gotowego do pomagania i wspierania. Jeśli nie, to sama pozostanie na poziomie dziecka i przyciągnie ludzi niedojrzałych, niezdolnych do współpracy, w których ciągle trzeba będzie inwestować swą energię.

DWÓJKA
Podświadomość prowadzi do partnera, którego duchowa podróż dopiero zaczyna otwierać się. Często mężczyzna, który posiada tę liczbę podświadomości wybiera kobietę z silnych genetycznie żeńskich energii. Osoba, u której znajduje się ta liczba podświadomości, wybierze takiego partnera, który jest w stanie być jej tłem, nie będzie zbyt aktywnie uczestniczył w życiu, ale będzie miał na to życie wpływ. Dwa to wskazówka, że człowiek posiada w duszy dużą dawkę konserwatyzmu. Jest zdolny do uczuciowych przejawów. Nieświadomie poszukuje tego, z którym będzie tworzył i dążył do stworzenia w życiu komfortu.

TRÓJKA
Liczba podświadomości pomaga znaleźć człowieka, który jest wyrazisty i jaskrawy.  Takiego, który będzie wyróżniał się na tle innych ludzi. Partner nie może zlewać się z tłumem. Trójka nie potrafi stworzyć tak do końca relacji ze społeczeństwem, odnaleźć się i zrozumieć to społeczeństwo. Twój partner musi nieustannie szukać drogi do samorealizacji, wyrażania siebie. Bierze wszystko do siebie. Nie jest w stanie w pełni zaakceptować siebie takim, jakim jest. Właściciel tej liczby będzie borykał się ze zdaniem partnera na własny temat, niską samooceną. Jaskrawość partnera może przyćmić jego samego.  Trójka mówi, że można znaleźć partnera drogą korespondencji lub w czasie podróży. Podróże będą wzmacniały związek i komunikację w związku.CZWÓRKA
Twój partner musi posiadać mądrość rozwiniętą nad wiek. Czasami czwórka wskazuje, że można znaleźć partnera, który ma bardzo wysoką samoocenę. Podświadomość szuka mężczyzny, który będzie kimś znaczącym w społeczeństwie, w relacji z innymi, ważnym tego elementem. Jeśli twoja podświadomość zachowuje wibracje czwórki oznacza to, że partner powinien być silny i wrażliwy jednocześnie. Karma może związać czwórkę z partnerem, z którym ma do przerobienia jakieś ważne zobowiązanie. Ta osoba może być konserwatywna. Jeśli kobieta jest nosicielem tej wibracji, należy zwrócić uwagę na jej relacje z ojcem, bo być może podłoża problemów należy szukać właśnie w nich. Czwórka wskazuje na rodowy mezalians, albo małżeństwo dla jakichś patriotycznych, rodzinnych wartości, gdy ważniejsze było, by coś zachować, jakieś zasady – ważniejsze niż uczucia.

PIĄTKA
Jeśli w podświadomości jest ta wibracja, to człowiek podświadomie szuka takiego partnera, który pomoże mu uwolnić swoje wewnętrzne problemy. Wewnątrz człowieka jest  program: „szukam swojego zbawiciela, który w czymś przyniesie mi ulgę, pomoże mi”. Czasami piątki są bezradne, np. w sprawach egzystencjalnych i próbują znaleźć takiego partnera, który im w tym pomoże. Człowieka, który będzie otaczał ją opieką. Dla tych, którzy noszą wibrację pięć w duszy, partner może być przyjezdnym, a jego znakiem rozpoznawczym będzie hojność i wielkoduszność.

SZÓSTKA
Liczba ta wskazuje, że podświadomie możecie znaleźć partnera, który sam dla siebie ciągle szuka jakiegoś komfortu i kształtu. Takiego, któremu będzie trudno zatrzymać się na kimś, który jest w ciągłym poszukiwaniu. Możecie wybrać tego, który podświadomie sam siebie nie zna i nie wie, jaką rolę ma wybrać – męską czy żeńską? Jako właściciel tej liczby możesz wybrać partnera starszego, wiekiem. Powodem nie będą nieprzepracowane sprawy z rodzicami, a chęć nauczenia się czegoś, zdobycie mądrości. Będzie to raczej karmiczne przerobienie lekcji ze swym nauczycielem. Z jednej strony ta wibracja chce człowieka empatycznego, który jest gotowy do zapewnienia opieki, ale wibracja ta ma drugą stronę medalu – jest prawdopodobne, że partner zawsze będzie prowokować sytuacje, w których konieczny będzie kompromis.

SIÓDEMKA
Często partnerem siódemki staje się „towarzysz podróży”, który pojawia się i znika.   Bardzo ważne jest, by określić cel swej drogi, aby dokładnie wiedzieć, kogo zabiera się ze sobą w drogę, którą jest życie. Bardzo często ludzie ci wybierają (lub są skłonni wybierać) partnerów nastawionych na krytykę lub tradycjonalistów i konserwatystów. Nie mają zbyt dużego wyboru partnerów, którzy chcą prowadzić ciche i spokojne życie – to zdarza się rzadko.  Niektóre siódemki mają tendencję do wybierania partnerów nieudaczników, ponieważ wibracja ta jest uważana za liczbę wspomagającą. Siódemka przed wyborem partnera powinna bardzo dobrze rozważyć wszystkie „za i przeciw” i starać się naprawdę spojrzeć na to, co oferuje jej życie. Czasami wybór Siódemki pada na starszego partnera lub dużo młodszego. Często tak się dzieje, bo siódemka decyduje się na związek z poczucia winy lub długu. Zatem zanim siódemka wyzna komuś miłość, powinna najpierw zastanowić się, czy to, co nazywa miłością, tą miłością jest? Czy tylko „przebraniem” w innym świetle…ÓSEMKA
Liczba ta poszukuje posłusznego partnera, który będzie ciężko pracować, stanie się wielkim przyjacielem i nie będzie narzekać na życie. Dla ciebie najważniejszy jest partner, który będzie wspierał twe pomysły. Daje czasami partnera, który nie pracuje ze swymi uczuciami. Ponadto, czasami jest to znak, że istnieje ryzyko spotkania partnera, który nie radzi sobie z własną seksualnością i nie zawsze jest w stanie zidentyfikować swe potrzeby. Twojego partnera można nazywać mistrzem flirtu lub właścicielem uroku osobistego. Uważaj, ponieważ istnieje ryzyko przyciągnięcia partnera, którego na poziomie psychologicznym odtrącą twoi rodzice lub przeciwnie, to partner nie porozumie się z waszą energią rodową.

DZIEWIĄTKA
Masz ogromną potrzebę duchowej jedności lub po prostu chęć znalezienia bliskiej duszy, która zaakceptuje cię takim, jaki jesteś. W sensie negatywnym twój partner może być pełen tajemnic i okaże się posiadaczem śliskiej natury.  Bądź ostrożny, bo może się okazać, że twój partner prowadzi podwójną grę i prowadzi drugie życie, o którym nie masz pojęcia. Może być i na odwrót – zlejesz się całkowicie z partnerem, będziesz go idealizował. Są tu rozłąki i separacje, przemieszczanie się. Dziewięć to liczba miłosierdzia, jest tu tendencja wyboru partnera o słabym zdrowiu.  Staraj się wybierać takiego, który ma bogate życiowe doświadczenie, który dużo przeżył i wyciągnął prawidłowe wnioski z tych przeżyć. Nie wybieraj partnera, który ma silnie rozwinięty egocentryzm, bo będzie ci ciężko. Ponadto, czeka cię zmierzenie się ze strachem i sam/a będziesz musiał/a otworzyć się na bliskość duchową z drugim człowiekiem.

*tekst opracowała Ewa Jałmużna

kontakt@emma-lange.pl

 Portfolio

Kalendarz Biodynamiczny