Pierwszego marca, jako założyciel Fundacji Świat Rodziny, spotkałam się z rodzicami, aby wyjaśnić im, że wszystko na świecie się zmienia i zmienia się również rola psychologii. Czasy się zmieniły, wiele procesów stało się bardziej otwartymi, np. wcześniej nie wiedzieliśmy nic o dzieciach z dysleksją, dyskalkulią, nadwrażliwością, a autyzm był dla nas zamkniętym światem. Teraz wszystko się zmienia, coraz częściej na kongresach psychologicznych mówi się o podświadomości i o tym, że terapia pomaga tak samo, jak tabletka, więc dlaczego mamy wybierać tabletkę?

W dzisiejszych czasach zmienia się fokus uwagi, co oznacza, że Psychologia jako przedmiot, też musi się zmienić! Psychologia staje się nauką interdyscyplinarną, często parającą się fizyką i chemią, a także neurobiologią. Dzięki temu psychologia jest nauką bardziej efektywną. Potrzebujemy jej, ponieważ wchodzimy w interakcje ze sobą poprzez psychologiczne punkty psychiki. Psycholog pełni teraz rolę architekta ludzkiej mentalności, chociaż należy zauważyć, że wiele osób nadal myli rolę psychologa a nauczyciela, a także rolę lekarza a psychologa, niektórzy nawet mylą rolę księdza z rolą psychologa. Psycholog to ten, który modeluje mentalność człowieka, pracuje z jego polem informacyjnym, przenosi uwagę na nowe punkty i opiera się na różnych dyscyplinach naukowych.Ja, jako psycholog i terapeuta opieram się głównie na matematyce i fizyce. Matematycznie można obliczyć i narysować obrazy archetypów, które są w podświadomości danej osoby. W ten sposób pojawiło się narzędzie Analiza Podświadomości, które pomaga poruszać się w ludzkiej psychice.

Czy nam się to podoba, czy nie, cała ludzkość znajduje się obecnie w punkcie bifurkacyjnym, punkcie asamblażu i jeśli nie włączymy nowych metod w pracy psychologa, to otrzymamy jakieś wypaczone programy starych postulatów, otrzymamy destrukcję psychologii.

Psychologia zyskuje nowe oblicze i staje się głównym nurtem dla psychologów i badaczy. Weźmy do ręki książki z zakresu socjologii, nauk społecznych… wszędzie panowała rewolucja. I tak samo psychologia ulega zmianom! Musimy zagłębić się w zrozumienie struktur psychicznych, aby mniej korzystać z metod farmakologicznych, a bardziej szukać sposobów pracy z potrzebami psychicznymi.

Psychologia jest nie tylko nauką „żywą”, ale także nauką o zmianie, wskazuje nam na zmienność, zmianę w społeczeństwie. Herbert Spencer mówił, że poziomy organizacji życia są różne, a teraz wchodzi to na nowy poziom.
Widzimy u J.J. von Uexküll’a, James’a Gibson’a rozkwit ich pojęć „sposobu życia”, „obrazu świata”, i dochodzimy do teorii ekologicznych. A wszystko, co pozostawili geniusze filozofii i myśli, pomaga nam zrozumieć psychologię jako naukę o zmianach, a więc o możliwości ochrony psychiki. Możemy głębiej zrozumieć procesy psychiczne i znaleźć bardziej indywidualne podejście do nich.

Dlatego moim klientom proponuję nie tylko prostą autoterapię, ale także wskazówki, w jaki sposób powinni pracować nad sobą, zmieniać swoje spojrzenie na życie i zauważać to, co jest ważne i istotne dla rozwoju.

Psychologia przeżywa obecnie swoje drugie narodziny, kwantowy skok w nową rzeczywistość i w jej instrumentarium musi nastąpić zmiana.

Wyobraź sobie, że wciąż uprawiasz ziemię pługiem, gdy inni ludzie już od dawna uprawiają ją za pomocą traktorów i kombajnów?! Psychologia zyskuje obecnie nowe perspektywy, nauka ta staje się częścią ewolucyjnego przepływu ludzkości i będzie dążyć do personalizacji życia. Nie można stosować tego samego podejścia do różnych ludzi!

We współczesnym świecie mamy do czynienia z technologią komputerową i funkcjonowaniem mózgu, a wszystko to powoduje obecnie złożoność, niepewność i jednocześnie różnorodność podejść do tego samego problemu.

Psychologia niepewności, psychologia złożoności i psychologia różnorodności wyłaniają się, jako cała gałąź wiedzy. I te prądy spowodują zmiany w narzędziach psychologii, a także późniejsze zmiany w edukacji, leczeniu, a nawet w polityce. Psychologia obejmuje obecnie dziedzinę potencjałów i zasobów, to również musi być brane pod uwagę w pracy z jednostką. Psychologia będzie coraz częściej obejmować różnego rodzaju pola, jak pola rodowe, pola informacyjne, pola emocjonalne, ponieważ tam właśnie dominują szerokie struktury psychodramatyczne.

Psychoanaliza, a konkretnie Z. Freud, stworzył cały ruch, który poruszył umysły ludzi. I teraz nie ma specjalisty, który nie mówiłby o podświadomości, np. częściej słyszymy o podświadomym doświadczeniu rodziny, podświadomej pracy z Wewnętrznym Dzieckiem, archetypach itp. Wyznaję koncepcję transpersonalną, która ujawnia to, co kryje się za osobowością, podświadomymi programami, schematami, które przyczyniły się do powstania tych programów oraz nadświadomą strukturą, osobą, która mieści w sobie Los i Misję. Teraz ważne jest, aby zastanowić się nad językiem i metodami nauki, z którymi pracujemy. Wielu psychologów pracuje z kartami transpersonalnymi, które pozwalają nam wniknąć w zmiany neuronalne osoby, co i ja robię na terapii – wraz z klientem zmieniamy kwalifikację jego neuronów.
W przyszłości być może będzie już funkcjonować neuroekonomia, nie tylko ekonomia. Psychologia stoi na progu nowej drogi, na której człowiek będzie coraz bardziej zagłębiał się w wiedzę z zakresu genetyki i nauk o mózgu, ale nie oznacza to, że musimy porzucić stare doświadczenia. Poprzez refleksję oceniamy przeszłość i budujemy nowe możliwości.Nie zacząłem budować nowej szkoły w psychologii, ale widzę jak to, co robię rezonuje z pracą C. Junga i nazywam swoją pracę „integralną”.

Wróćcie do myślicieli z przeszłości, a zmieni to Wasze narzędzia w nauce.

Psychologia Nowego Czasu jest nauką, która jest niezbędna do uzdrowienia osobowości. Jak powiedział B. Bratus,: „Człowiek XXI wieku jest zdrowy psychicznie i chory osobowościowo”. Duch ludzki jest chory, zmęczony szybkością, różnorodnością, hałasem, dlatego psychologia musi stać się nauką o wzmacnianiu, o wspieraniu. Ludzie muszą nauczyć się słyszeć siebie nawzajem, a przede wszystkim rodzice muszą nauczyć się słyszeć swoje dzieci, dlatego udałam się do szkół, aby uświadomić rodziców, że oni też mają prawo do zdobywania nowej wiedzy na swój temat, o losie swoich dzieci.
Gdy spojrzymy na każdą jednostkę jak na osobowość autonomiczną, gdy dobierzemy do niej klucz, to będziemy mogli stworzyć nowy model przyszłości dla tej jednostki, co oznacza, że będzie bardziej pożądana w społeczeństwie i będzie mogła szybciej się odnaleźć, stać się bardziej potrzebna. Wybierzcie więc postęp, ale nie zapominajcie też o fundamencie, który zapewnia trwałość nauki.

kontakt@emma-lange.pl

Brain-Art Centrum
W pracy wykorzystuję algorytmy, które opracowałam za pomocą mych autorskich metod. Wykorzystuję w nich moje doświadczenia, jako psychologa i terapeuty.
Algorytmy są objęte prawami autorskimi, na które mam wyłączność. Metody te nie są stosowane poza moim gabinetem.

Emma Lange
psycholog, terapeuta, homeopata

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *