Terapie

Terapia Jako Sposób Oczyszczenia Emocjonalnego

terapie Emma Lange
Freud powiedział: "Depresja nie jest oznaką słabości, to znak, że starałeś się być zbyt silny, zbyt długo." Najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest stabilność, umiarkowanie i homeostaza. Życie zawsze dąży do swojej wewnętrznej spójności. Lekarze często upominają o profilaktyce, ponieważ zawsze łatwiej jest zapobiegać chorobie, niż później z nią walczyć. Środki zapobiegawcze są znacznie tańsze i p...

Czytaj dalej