Umiejętność zrozumienia drugiej osoby, budowania komunikacji tak, aby obie strony słyszały, co do siebie mówią, jest ważną częścią naszego życia. Podstawy komunikacji są fundamentem budowania odporności psychicznej i trwałych więzi. Żyjemy w jednej dużej wspólnocie a konflikty, poczucie samotności i poczucie, że po prostu nas nie słychać, zmniejszają naszą energię, prowadząc do samotności. Zrozumienie drugiej osoby zależy od inteligencji emocjonalnej, dzięki której możemy budować konstruktywne relacje z drugą osobą.

W 1998 roku psycholog Daniel Goleman udowodnił, że tylko osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej mogą budować głębokie relacje z innymi ludźmi. Kiedy przeanalizujesz swoją Analizę Podświadomości, archetypy liczbowe, to zobaczysz, do jakiej zasady komunikacji będzie skłonny dany człowiek – on rodzi się z tą zasadą, ale w ciągu jego życia wiele może się zmienić, jednakże fundament pozostaje. Dlatego nie powinniśmy myśleć, że dziecko jest naszą kontynuacją, a nasz partner natychmiast usłyszy nasze uczucia, ponieważ ci ludzie różnią się budową swojej Duszy.

Po długim czasie badań mechanizmów mentalnych i programów podświadomości moich klientów, zdecydowałam się prowadzić statystyki i porównać programy Analizy Podświadomości z systemem komunikacji Taybi Kellera.W wielu ważnych konstrukcjach zastosowano metodę psychiatry Taybi Kellera. Dr Taybi Keller opracował swój Model Komunikacji Procesowej (PCM), który jest używany od 20 lat w rekrutacji astronautów.

PCM polega na tym, że wyodrębnia 6 poziomów osobowości, na kształtowanie której wpływa system motywacyjny, lista podstawowych potrzeb, kanał komunikacji oraz zestaw wzorcowych reakcji stresowych. Każdy z nas ma jeden dominujący styl, który kształtuje naszą osobowość, pozostałe pięć stylów komunikacji kształtuje się w trakcie naszego życia. Nie wszystkie style są dla nas jednakowo dostępne.

Empatyczny (serdeczny) – umie współczuć, jest osobą łagodną, ​​wyrozumiałą. Jego motywacja to: bliskie i szczere relacje między ludźmi. Taka osoba widzi świat poprzez emocje i uczucia. Czasami trudno jej zrozumieć, skąd biorą się jej przebłyski intuicji, trudno jej racjonalnie je wytłumaczyć. Lubi słuchać innych ludzi, a w bliskiej komunikacji odnajduje siebie. W stresujących sytuacjach staje się zbyt opiekuńcza i spieszy się, by uratować drugą osobę. Taka osoba nie wie, jak być asertywną, trudno jej budować własne granice. I często staje się ofiarą. Potrafi wziąć na siebie duży ciężar obowiązków, ale potem się załamuje – to jest jej słabość. Jeśli spotkałeś na swojej drodze taką osobę, to w komunikacji potrzebuje uczuć, szczerego zainteresowania swoimi problemami. Jej wewnętrzna postawa: „zrób coś miłego”. Chce być przydatna.
Osoby, które w Analizie Podświadomości często spotykają się ze scenariuszami z poczuciem winy, w których przypisały sobie jakąś tragedię, przejawiają ten styl komunikacji.
Wyobraź sobie, że twoje dziecko rodzi się z tak podstawową potrzebą, a wychowując je, będziesz się zastanawiać, dlaczego nie potrafi stawiać własnych granic. Empatyk potrzebuje ludzi, szczególnie bliskiego kontaktu z tymi, których uważa za bliskich. Wejście we wspólne pole energii, wymiana emocji, to wszystko nasyca go.

Analityk jest logiczny, odpowiedzialny i zorganizowany. Wyzwalaczem motywacji jest realizacja celów, które sobie wyznacza. Ważne są dla niego fakty, statystyki i sprawdzone informacje. Zanim cokolwiek zrobi, wszystko zważy. Kiedy pojawia się stres, może zgubić się w szczegółach, dać się pochłonąć jednej rzeczy i nie dostrzec tego, co jest wspólne. Wtedy ma ochotę wszystko kontrolować, sprawdzić to kilka razy, co stwarza ogromne napięcie. Jeśli jest za dużo emocji, staje się zbyt nerwowy, a nawet agresywny. Musi budować komunikację w formie wymiany informacji. Improwizacja i podpowiedzi są mu obce. Jego postawa wewnętrzna, to: „bądź doskonały” i tego właśnie od siebie wymaga. Są to ludzie surowi, często ich reakcją obronną jest represja.
Zauważyłam, że w przypadku, gdy Dusza często żyła lub kształtowała się w trudnych sytuacjach życiowych, rozkazach innych ludzi, pod presją czy doświadczając długotrwałego stresu, to u takich ludzi jest tendencja do korzystania z takowej metody komunikacji.

Stoik robi wszystko zgodnie ze swoim sumieniem, poświęca się zadaniu lub związkowi, jest bardzo uważny. Ważna jest dla niego misja, która według niego go prowadzi i którą musi wypełnić. Dla niego w życiu ważne są zasady i wartości. Na świat patrzy przez pryzmat własnych zasad, a one są dla niego podstawą wszystkiego. Jeśli w coś wierzy, zawsze będzie dogłębnie studiował temat lub proces. Dla niego ważne jest, aby jego opinia została wysłuchana. Potrzebuje szacunku i pozytywnej opinii społeczeństwa. W stresujących sytuacjach może być zbyt pesymistyczny i staje się bardzo krytyczny wobec innych ludzi. Czasami popada w skrajności i próbuje zmieniać świat, wymagając od innych, aby „byli idealni”. Słyszy język zasad, opinii autorytetów. Podświadomie chce, żeby ludzie słuchali jego rad.
W Analizie Podświadomości może istnieć wiele mechanizmów kompensacyjnych, które dają początek temu sposobowi komunikacji. Na przykład taka osoba prowadziła trudne życie, ale jednocześnie zachowała swoje wartości, płacąc za to wysoką cenę. Człowiek mógł otrzymać nagrodę, ale po przejściu trudów i cierpień.Marzyciel jest spokojny, lubi odrywać się od rzeczywistości i jest skłonny do refleksji. Widzi wszystko z lotu ptaka, w szerokiej panoramie. Przepracowuje w sobie wiele scenariuszy, ale nie zawsze mają one zastosowanie w realnym świecie. Od czasu do czasu potrzebuje samotności, izolacji od społeczeństwa, resetu. Z reguły taka osoba ma dużą przestrzeń i czasami musi być sama ze sobą. Siłę i energię czerpie z zasobów świata wewnętrznego. Pod wpływem stresu może wykazywać bierną reakcję i uciekać przed konfrontacją. Często można jej zarzucić brak odpowiedzialności. Czasami trudno jest jej dokończyć to, co zaczęła. Wydaje się, że jest zajęta pracą, ale nie dotrzymuje terminów. Osoba tego typu żyje we własnym świecie. Motto: „bądź silny” kieruje na siebie.
Spotkałam się z tym typem komunikacji wśród osób, które w swojej Analizie Podświadomości mają programy kojarzące się z alkoholem, narkotykami, a także z głębokim poczuciem wstydu. Mogą być bardzo aktywne w świecie zewnętrznym, ale ich zrozumienie innych pozostaje powierzchowne. Ich Dusza jakby nie opuściła zmienionego stanu świadomości.

Rewolucjonista jest zazwyczaj osobą kreatywną, nastawioną na dialog, a jej reakcją obronną jest śmiech. Taka osoba potrzebuje pozytywnej komunikacji i otwartych kontaktów z innymi ludźmi. Przyciąga uwagę i często jest duszą towarzystwa. Zdolna do spontanicznego zachowania i podejmowania ryzyka. Jest to człowiek aktywny, robi dużo, bo motywującym słowem jest: „spróbuj”. Zdarza się, że trudno jest mu dokończyć rozpoczęte projekty, bo wybiera zbyt wiele ścieżek. Trzeba powiedzieć, że przeżywa mnóstwo stresu, czasami zamyka się na innych, ale jednocześnie potrzebuje dużo wsparcia. W aspekcie Cienia może testować siłę i wytrzymałość innych. Może być zbyt impulsywny w konflikcie. Ma tendencję do przyciągania rywalizacji do swojego losu.
W Analizie Podświadomości pojawiają się scenariusze aktywnego oddzielenia od innych. I często w Analizie Podświadomości pojawiają się trudne relacje z matką. Była to osoba pozbawiona ochrony, która pogodziła się ze stratą i stała się sama dla siebie tarczą.

Aktywator – dla takiej osoby ważne jest działanie. Problemy traktuje jako wyzwanie i aktywnie stara się sobie z nimi poradzić. Dla tej osoby ważny jest cel i wynik. Można o niej powiedzieć, że osiąga swój cel, jest stanowcza w jego realizacji, ale taka jest jej natura, istota – jest w tym bardzo naturalna. Może motywować innych, zapewniać im pole do działania i otwierać nowe horyzonty. Ciągle w pracy, w ruchu, w dynamice. Nie może siedzieć bezczynnie. Czasami najpierw działa, a dopiero potem myśli o tym, co już zostało zrobione. Czasami jej oczekiwania wobec innych są zbyt wysokie, bo uważa, że ​​inni ludzie muszą pracować i osiągać cele. Warto zaznaczyć, że budowanie głębokich relacji jest dla Aktywatora trudnym wyzwaniem. Potrafi długo przyglądać się drugiej osobie, zanim zacznie jej ufać. Dąży do niezależności, ale gdy jest zestresowany lub zły, może być hałaśliwy i obwiniać innych. Czasami stawia przed sobą cel i będzie do niego dążyć, ale to nie znaczy, że inni też będą zmierzać w stronę tego celu.
Wykonując Analizę Podświadomości takiej osobie, uwidacznia się podstawowa reakcja, z którą dana osoba się urodziła, która może wynikać z jej wewnętrznej samotności – czuła się w związku samotna. Trudne partnerstwo może pozostawić traumę w Duszy.Przykłady relacji…

Pierwszy Przykład:

Matka Stoik, na drugim poziomie Rewolucjonistka… Chce widzieć świat idealnym i czynić go idealnym. Może porównywać swoje dziecko z innymi, próbować mu ciągle coś radzić, przedstawiać pomysły, spisywać je w różnych działach. Rewolucjonista w niej będzie ciągle próbował to jakoś zmienić, dokręcić śrubę, odbudować. Nie zawsze będzie w stanie dostrzec prawdziwe potrzeby duszy swojego dziecka. Matkę tę wyróżniają dwa aktywne słowa: „staraj się, bądź doskonała”. A co wtedy, jeśli dziecko nie nadąża?! A jeśli potrzebuje własnej przestrzeni?! A co wtedy, jeśli urodziło się z wewnętrznymi scenariuszami samotności lub poczuciem winy?! Taka matka zaczyna dziecko edukować i zmieniać, ale te zmiany mogą mieć bardzo bolesny wpływ na duszę dziecka, a potem i na jego ciało. Może nie być w stanie poradzić sobie samo, ponieważ nie ma wystarczających zasobów. A potem przychodzi trauma, trudności w komunikacji z rodzicami, a wszystko to dlatego, że wydawało się matce, iż dziecko musi być takie samo, jak ona…Każdy z nas ma swoje własne, duchowe scenariusze, których należy wysłuchać.

Drugi Przykład:

Kobieta w głębi duszy jest marzycielką i empatką na drugim poziomie, jej partner jest aktywatorem i rewolucjonistą na drugim poziomie. Trudne relacje. Nawet zaplanowane wakacje mogą okazać się trudnym wyzwaniem psychicznym, ponieważ on nie będzie mógł usiedzieć w jednym miejscu, a ona potrzebuje czasami pobyć we własnym świecie. Potrzebuje ruchu, znaczeń, zmian. On będzie mówił krótkimi zdaniami, ale ona będzie chciała komunikacji emocjonalnej. Jego świat to wyzwania rzeczywistości, rywalizacji i aktywności. Nawet ekspresja siebie w intymnie zmysłowym świecie będzie inna. Kobieta będzie chciała spokojnego seksu i komunikacji, a on ma trudności z tworzeniem intymności, więc jego forma ekspresji seksualnej będzie szybsza i mniej zmysłowa.

Aby móc zrozumieć drugiego człowieka, trzeba zaakceptować fakt, że każdy człowiek ma swoją percepcję – podstawę uczuć i emocji. Kiedy zastanowisz się, jakie scenariusze kryją się w głębokiej podświadomości danej osoby, zrozumiesz również, że jej typ układu nerwowego, system motywacji, wyzwalacze itp. będą zbudowane inaczej. Nawet jeśli urodzisz osobę oddzieloną od twojego ciała lub będącą nosicielem twoich genów, nie oznacza to, że jest ona taka sama, jak TY. Twoje dziecko przybyło na Ziemię z własnymi scenariuszami, a jeśli jesteście w czymś podobni, oznacza to, że jesteście we wspólnym rezonansie. Jeśli nie jesteście podobni, można się czegoś od siebie nauczyć, ale trzeba to robić delikatnie, z akceptacją różnic. Można przytoczyć wiele przykładów ze sfery partnerstwa, nawet jeśli spotkałeś „bliską duszę”, ale to nie oznacza, że będziecie we wszystkim tacy sami.

Powinniśmy się wzajemnie uczyć, akceptować różnice i nie próbować radykalnie powtarzać tego, co zrobiła sama natura. Nawet zaprzyjaźnione dusze muszą się poznać, bo „język naszej głębokiej osobowości” może różnić się od języka, który dominuje w wewnętrznym świecie drugiej osoby.

Analiza Podświadomości to narzędzie, dzięki któremu można zrozumieć drugiego człowieka, zdiagnozować, co może być wyzwalaczem, zrozumieć podstawy motywacji i sposoby interakcji ze światem. Liczby pomagają skonfigurować obraz, a analizując go można zrozumieć jakim językiem ta czy inna osoba będzie do nas mówić, jak będzie postrzegać świat i budować perspektywy. Analiza Podświadomości stała się dla mnie interesującym odkryciem, ponieważ pomaga mi zrozumieć innych ludzi i ich wewnętrzne motywacje.

 

https://sklep.kalendarzbiodynamiczny.pl/shop/szkola-coachingu-numerologicznego-i-semestr-2024/

Brain-Art Centrum
W pracy wykorzystuję algorytmy, które opracowałam za pomocą mych autorskich metod. Wykorzystuję w nich moje doświadczenia, jako psychologa i terapeuty.
Algorytmy są objęte prawami autorskimi, na które mam wyłączność. Metody te nie są stosowane poza moim gabinetem.

Emma Lange
psycholog, terapeuta, homeopata

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *