Może być dla wszystkich, którzy wchodzą w związek. Dla ludzi, którzy chcą naprawić swój związek, zmień swój związek lub dla, którzy wybierają pomiędzy dwoma partnerami.

Zatem może być robiona też dla trzech osób. Jeśli na przykład mamy dwóch partnerów i nie wiemy, którego wybrać, to Geometryczna Matryca Związku powstaje dla trojga, czyli ja wobec jednego i drugiego partnera.
Jest to też wskazówka dla ludzi, którzy chcą zrozumieć gdzie leży problem, w jakim konflikcie jest problem i co z nim uczynić.

Geometryczna Matryca Związku opowiada o obszarach współdziałania. Jak to działa w procesie mentalnym – obszar współdziałania na jednym terenie, ponieważ jest to energia, więc trzeba to uwzględnić. Obszar wspólnego sukcesu, obszar materialny a następnie obszar ego.
Dzięki sporządzeniu takiej matrycy, otrzymujemy cały portret osobowości, czyli w którym miejscu mogą powstać komplikacje i jak te komplikacje będą wpływały na drugą osobę. Pokazujemy też w którym miejscu może powstać nacisk na osobowość i co może zagwarantować spokojne relacje oraz rozwój. Poza tym klient dowiaduję się, w którym miejscu powstają uczucia, urazy oraz uczucie niezadowolenia. Co będzie niszczyło zdrowie oraz rozwój szczęścia.

Każdy człowiek w jakimś stopniu zależy od swojego partnera, od drugiego człowieka. Uzależnienie nie oznacza schylania głowy przed drugim człowiekiem, a jest to element wzajemnych ustępstw oraz kompromisów. W którym miejscu kompromis jest w ogóle możliwy? Brama dla dwojga to pokaże. Pokaże czego nie należy negować, czego nie należy ignorować i w którym miejscu przyjdą osiągnięcia.
Można dowiedzieć się czy związek w ogóle jest perspektywiczny, z jakiej przeszłości wychodzą obydwoje i w jaką przyszłość wejdą razem. Czy ta przyszłość w ogóle jest możliwa.
Geometryczna Matryca Związku pokazuje istotę ludzkiej natury, która nie jest zależna od osobowości i temperamentu.Miłość to są emocje i uczucia, ale związek to nie jest tylko emocjonalność – to jest problem adaptacji zrozumienia i współdziałania. Każdy partner musi szanować indywidualność drugiego, ale jednocześnie nie powinien pozwalać swojemu indywidualizmowi stać się ze źródłem konfliktów. Związek to jest unia dwóch indywidualności, które okazują wpływ na wspólną przestrzeń, a wspólna przestrzeń i energia wpływa na rozwój i charakterów.

Geometryczna Matryca Związku – jaki opis może jeszcze zawierać? Czego może dotyczyć?

1. Opis seksualnych preferencji partnerów – czyli co sprawi, że partnerzy zbliżą się do siebie? Jakie mają zapotrzebowania w tej sferze życia? Co im pomoże otworzyć się na tę sferę życia? Co mężczyzna i kobieta mogą wspólnie osiągnąć?

2. Opis przyczyn męskiego i żeńskiego nałogu – alkoholizm, hazard, narkomania.
– gdzie leży przyczyna neurotycznych problemów u mężczyzny i kobiety, czyli w zależności od tego czego oczekuje klient, my tworzymy „Bramę dla dwojga”.

Geometryczna Matryca Związku sporządzana jest na podstawie danych klienta, który ją zamawia, tj.

  • data urodzenia własna i partnera,
  • miejscowość urodzenia własna i partnera,
  • godzina urodzenia  (opcjonalnie) i partnera (opcjonalnie)

Chcesz zamówić Geometryczną Matrycę Związku, napisz do mnie  – kontakt@emma-lange.pl

Koszt stworzenia Geometrycznej Matrycy Związku – 453 zł 

Koszt opracowania zawiera w sobie plik PDF i konsultacje wyjaśniające.

*tekst opracowała Ewa Jałmużna

 Portfolio

Kalendarz Biodynamiczny