This post is also available in: Deutsch (niemiecki)

RODOWE ASPEKTY RZĄDZĄ W PARACH

Temat interakcji między ludźmi, komunikacji, zdolności do kompromisu jest bardzo ciekawy. Tutaj wszystko jest ważne, tylko każdy buduje to na swój sposób. Gdzie jest początek mechanizmu komunikacji? Dlaczego u każdego z nas jest własny mechanizm? Dlaczego niewiele mają ze sobą wspólnego? Mamy dwa systemy informacyjne, a jest to mózg, który pokazuje naszą osobowość i DNA, które pokazuje ogólne informacje. Łącząc się z drugą osobą, łączymy się nie tylko z myślami, a budujemy nasze relacje według tego, co mówi nam ród. Jeśli pojawiają się dzieci, to rodowa informacja zostaje aktualizowana, a kobieta i mężczyzna przechodzą do nowej jakości. To powoduje, że budzą się kolejne archetypy, otwierają się nowe, emocjonalne drzwi, przez które wchodzą nowe, emocjonalne archetypy i inne rodowe kształty.
Bardzo często słyszymy, że człowiek zmienia się po ślubie – jest nawet takie powiedzenie, że najpierw są „zajączki i słoneczka”, a potem „owce i kozły”! Oznacza to, że po ślubie człowiek naprawdę może się zmienić. Pracuję z analizą struktur psychologicznych, więc uważam, że kiedy dostajemy się do systemu (rodu), to nasz indywidualizm spada, a włącza się aspekt ogólny. Innymi słowy, człowiek zaczyna transmitować „umysł DNA”. Należy przyjrzeć się rodzinie, poznać archetypy, dowiedzieć się czegoś o rodzie, a wtedy możemy o wiele więcej powiedzieć na swój temat.
Nie rodzimy się bez powodu – zawsze nasze przyjście na świat poprzedzają powody, które pozwalają naszym dziadkom i wszystkim przodkom zjednoczyć się, przejść przez schemat lęków, wojny, niebezpieczeństwa. Pozwalają nabyć nowe cechy obronne, które pozostawią w nas ślad. Ścieżki naszych przodków tworzą NAS.W jednym z kursów „Meta-Karty i Energie Rodowe” przedstawiłam obraz energii rodowych, jako chór głosów. Twój głos może być osadzony w tym chórze, może stworzyć fałszywy obraz muzyki, ale trudno jest walczyć z chórem, jeśli nie ma siły woli. Nasza wewnętrzna indywidualność może przejść tylko przez wewnętrzną cechę.
Znając archetypy rodowe, możemy założyć, w jaki sposób zostanie zbudowana taka struktura, jak rodzina. Rodzina to nie „żyli długo i szczęśliwie”. Jest to zawsze wewnętrzna praca nad sobą. Jest to zdolność dostrzegania tego, jaki cień kładzie się na twoim wybranku, co pomaga zrozumieć jego/jej potrzeby, uchwycić niuanse nastroju. Świadomie, czyli zrozumienie natury mechanizmu tego obrazu i co było przyczyną jego pojawienia się. Zrozumiesz dzięki temu, w jaki sposób budować własny indywidualizm na tle rodziny, co może przydać się potomkom i w jaki sposób pracować z emocjonalnymi powiązaniami, które powstawały z pokolenia na pokolenie.

Bądź świadomy swoich relacji z rodzicami, ponieważ są to zachowania, które rozwinęły się, jako nawyk. Co przeważało w twojej rodzinie? Zrozumienie, czy walka o przetrwanie? Czy czułeś się ważny, czy niegodny rodziny?

Dopóki człowiek nie przejdzie w sobie procesu detoksykacji, dopóki nie odkryje swoich nieświadomych wzorców, które powstały w odpowiedzi na to, co się dzieje wokół, dopóty trudno mu będzie analizować własne uczucia do drugiej osoby. Zrozumienie wewnętrznych problemów emocjonalnych i problemów rodowych, pomaga budować relacje i przewidywać. Najczęściej budujemy relacje na instynktach, na atrakcyjności, na emocjach, a czasem na praktyczności. Jednakże możemy zbadać, skąd pochodzą te uczucia – dlaczego wybieramy tylko jeden typ partnera/partnerki?
Podczas gdy dwoje ludzi zaczyna się spotykać, są obydwoje w pewnym stopniu wolni, ponieważ nie są w systemie i mogą transmitować swoją osobowość. Gdy związek pogłębia się, umacnia, zostaje zalegalizowany, to przychodzi moment, gdy budowany jest system. Człowiek przekracza inną granicę, budzą się inne aspekty, może przejść na inną płaszczyznę. Zatem przed tobą staje już inna osoba – ma to samo ciało, ale jej umysł, uczucia i potrzeby mogą być inne. Z całą stanowczością muszę powiedzieć, że przy słabej osobowości człowieka, będą nim kierowały energie rodowe, nie będzie w jego życiu wielkich zmian. Zatem, aby zrozumieć swoją rodzinę, system rodziny, musisz znać rodowe ogólne archetypy. Będziesz mógł dzięki temu zobaczyć, poznać gdzie i w którym momencie odczuwasz dyskomfort, w jaki sposób możesz uniknąć konfliktów. Jeśli dalej rozwijać moją hipotezę, możemy powiedzieć, że to nie „panna młoda i pan młody”, ale „genetyczny zestaw dziadków, ciotek, dalekich krewnych ze strony matki i ojca każdego z nich. To jest ogromna mieszanina informacji! Tak wygląda skład rodziny na poziomie genetycznym i archetypowym.

Znając swoje archetypy rodowe, możesz stać się autorem swojego przeznaczenia.

Przykład:
Wszystkie kobiety w twoim rodzie były silne, więc system sprawi, że ty także, jako kobieta pokażesz swoją siłę. W przypadku, jeśli posiadasz silny indywidualizm i będziesz chciała pokazać swą słabość i czułość, to napotkasz przeszkody. Spędzisz wtedy całe życie, szukając swojego ideału. Twój związek z silnym mężczyzną zawsze będzie w trybie „walki” (nie będzie akceptowany przez ród), a słaby partner natomiast nie będzie odpowiadał twemu indywidualizmowi. Wewnętrznie możesz szukać ratownika – mężczyznę, który ci pomoże. Z powodu takich zakłóceń możesz zostać sama, pozostawiona sama sobie. Rodzina łatwiej zaakceptuje cię, jako ofiarę. Za każdym razem, gdy doznasz rozczarowania związkiem, będziesz przyzwyczajała się do samotności. Zewnętrznie będziesz wyglądała na silną, ale wewnątrz będziesz samotna i krucha – ściśnięta pierścieniem nieporozumienia i własnych pretensji.Jeśli znasz swoje archetypy, możesz nimi zarządzać, stawać po którejś ze stron, neutralizować je i zaspokajać swoje potrzeby. Znając archetypy rodowe, można zrozumieć, dlaczego mężczyźni znikają. A może mają zbyt mało miejsca? Dlaczego będąc w związku, czujesz się wykorzystywana/y? Dlaczego mężczyźni popadają w uzależnienia? Dlaczego twój partner nie chce tworzyć rodziny i dołączyć do twojego rodu?
Rodowe archetypy są głębokim zrozumieniem tego, czym nas obdarował LOS, czym wynagrodził. Którą ścieżkę wyznaczył i dokąd prowadzi…

Możesz zamówić jedną z możliwości poznania swojego rodu, archetypów rodowych. Mam dla CIEBIE narzędzia, które znajdziesz tu, na moim portfolio. Zapraszam.

*tekst opracowała Ewa Jałmużna

Jeśli chcesz zasięgnąć informacji na temat terapii, ofert, kursów, książek, to możesz do mnie napisać: kontakt@emma-lange.pl
lub zadzwonić: 502562629

Zapraszamy do szkoły samorozwoju, na inne nasze kursy  i terapie 

 Portfolio

Kalendarz Biodynamiczny