This post is also available in: Deutsch (niemiecki)

Krzyż Celtycki opisuje duszę, czyli:

> w jaki sposób dusza rozwija się,

> jakie tej duszy możemy dać wskazówki do rozwoju,

> jakie przepowiednie, jakie proroctwa zawiera w sobie dusza danego człowieka.

Krzyż Celtycki wskazuje też na elementy rodowe. Z jakimi zbiegami okoliczności może się ta dusza zmagać, jakie wydarzenia będą ją kształtowały.

Wskaże także przeszłość, czyli:

> jaką drogę musiała przejść dusza, by dojść do obecnego punktu.

Wskaże przyszłość, czyli:

> dokąd zmierza dusza,

> jej relacje z otoczeniem,

> jak wpływać będą na nią ludzie,

> lęki i nadzieje duszy,

> jaki jest scenariusz tej duszy,

> jak ma się rozwijać,

> co dla niej będzie lepsze, czyli jaki mężczyzna, jaka kobieta, jakie dzieci,

> czy wskazana jest rodzina, czy lepiej nie zakładać rodziny,

> w jakim kierunku powinna się rozwijać; chodzi tu o kierunek mentalny, duchowy, zawodowy,

> jak będzie prosperowało jej zdrowie, talenty i blokady.

Krzyż Celtycki to koszt 460 zł.

Zamów, napisz –  kontakt@emma-lange.pl

Do sporządzenia Krzyża Celtyckiego potrzebuję:

  • daty urodzenia,
  • nazwy miejscowości urodzenia,
  • godziny urodzenia (opcjonalnie).Koszt opracowania zawiera w sobie plik PDF i konsultacje wyjaśniające.

Zapraszamy do szkoły samorozwoju, na nasze kursy  i terapie 

 Portfolio

Kalendarz Biodynamiczny