This post is also available in: Deutsch (niemiecki)

Ród to łańcuch narodzin i transformacji. W wielu religiach w większym, czy mniejszym stopniu można odnaleźć wzmianki o energii rodowej.
Zanim człowiek pojawi się na świecie, ma doświadczenia czy wspomnienia innych przeżytych scenariuszy. Scenariusze te pozostawiają za sobą pewien energetyczny ślad.
Wszystkie emocje naszych przodków, zmartwienia, przeżycia, lęki zostają w naszej podświadomości.
Rodowa energia nie stoi w miejscu. Ta energia przechodzi dalej i wpływa na losy pokoleń.
Rodowa informacja jest bardzo aktywna i zmiany informacji dziedzicznych powstają z wielkim trudem, ponieważ ta energia jest bardzo konserwatywna.
Jeśli po przodkach możemy dziedziczyć choroby, to także dziedziczymy charakter, przyzwyczajenia, czy los.
Myślę, że powinno mówić się o karmie rodowej – o tym, co jest nagromadzone przez pokolenia.
Przez to, że w rodzie było i jest mnóstwo informacji, energia rodu jest bardzo przyciągająca – jest jak magnes.
Rodowe programy, które dziedziczyły pokolenia są bardzo silne. Te programy są zdolne zamknąć w nas indywidualność, odrzucając rozwój człowieka daleko w tył poprzez ograniczenie go instynktami.
Nieprzepracowane rodowe programy nie pozwalają indywidualności rozwijać się, a osobowości aktualizować się i przejawiać siebie.
Rodowa energia, czyli karma rodowa to nić ewolucji, która trwa. To przykład tego, jak przeszłość wpływa na przyszłość.Czym jest przepracowanie przeszłości?
To rozpuszczenie lub neutralizacja jakiejś biegunowości, która stwarzała napięcie. Skąd bierze się ta biegunowość? Od programów i schematów, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, a dopiero na drugim biegunie jest indywidualność.

Rodowe programy przejawiają się nie tylko jako pech, czy trudne schematy. Mogą przejawiać się jako coś, co jest bardzo pomocne i dobre energetycznie.
Nie tylko te dusze, które przynosiły negatyw zostawiają ślad. Są też dusze, które wniosły energię umiejętności bycia cierpliwym oraz przyjaznym.
Programy rodowe mogą przejawiać się jako wspomnienia. Człowiekowi może wydawać się, że coś należy do niego i jest blisko jego zrozumieniu. Może mu się wydawać, że sytuacje pechowe i nieprzyjemne są jego, a tak naprawdę są to aspekty psychologiczne, które odnoszą się do przodków. To przodkowie tak żyli i w taki sposób odczuwali, więc możliwe, że w rodzie zostały dusze, które chciałyby siebie przejawić, otworzyć się i naprawić jakąś niesprawiedliwość. Są też dusze, które walczą z indywidualnością człowieka, blokują ją narzucając własne schematy działania i odczuwania.

Czasami człowiek działając w emocjach uważa, że należą one tylko do niego, że sam je generuje a tak naprawdę te emocje należą do przodków. Przyczyną tych emocji było jakieś ważne głębokie wydarzenie.
Takie mentalne projekcje powstają wtedy, gdy energia rodowa przejawia się mocniej, a energia indywidualna nie może się przebić.
Przepracowanie powstaje wtedy, gdy emocje te człowiek wypiera na poziomie świadomym. Zaczynamy rozkręcać łańcuch wydarzeń i rozumiemy wtedy, że te lęki nie należą do nas, że są obce naszej naturze.
Dopóki program nie zmieni się na poziomie świadomości, to człowiek zawsze będzie się miotał pomiędzy skrajnymi emocjami. Ciężko mu będzie odnaleźć siebie w świecie go otaczającym, wybudować kontakty i taki człowiek będzie zdolny zniszczyć życie bliskim, jak i sobie samemu.
Nieprzepracowany ból będzie się nasilał i dochodził będzie coraz to nowy rodzaj bólu.
Przekazywanie tych programów z pokolenia na pokolenie będzie trwało tak długo, dopóki nie urodzi się świadoma dusza, która będzie zdolna przerwać łańcuch powtarzających się fragmentów lub emocji.

Świadomość może osiągnąć tylko ta dusza, która ma swą własną silną indywidualność – charyzmatyczną indywidualność. Tylko taka dusza jest zdolna do transformacji twardych struktur.
Jeśli człowiek niczego nie wnosi do swego rodu, nie przepracowuje programów rodowych, nie wzbogaca rodu nową energią, to i sam nie otrzyma niezbędnego doświadczenia i będzie nadal kontynuował to, co przyszło wraz z jego narodzinami.
W chwili swych narodzin człowiek otrzymuje szansę, by wybrać z jakimi energiami będzie żył i z jakimi będzie się utożsamiał. Czy będzie rozwiązywał swe problemy świadomie, czy na odwrót?!
Ile będzie mógł dać energii, by ród mógł rozwijać się, by pokolenia mogły być bardziej sukcesywne i twórcze.
Każdą trudność człowiek powinien rozpatrywać jako spotkanie rodowych energii lub jako niedopasowanie energii pomiędzy karmą rodową a osobistymi dążeniami.
Każdą konfliktową sytuację można zatem rozpatrzyć jako klucz do rozwoju osobistego.

Wychodząc naprzeciw, chciałabym zaproponować analizę energii rodowych, która pomoże spojrzeć na siebie i na swój ród jako na nierozłączną całość, ale i jako na coś, co może blokować indywidualny rozwój.

Analiza zawiera opis ogólny energii rodowych, oraz opis życia przodków/przodka, którzy blokują indywidualną drogę klienta.Podaję też wskazówki w jaki sposób pracować z daną energią, jak sprawić by energia nie blokowała, by odeszła, aby klient mógł iść własną drogą.Co zawiera, jakie opisy?

>> Archetyp Ojca,
>> Archetyp Matki,
>> Dzieci Narodzone i Nienarodzone,
>> Kobiece Dusze, które Nie Zostały Zrozumiane,
>> Męski Dusze, które Nie Zostały Zrozumiane,
>> Dusze Sukcesywne,
>> Ogólna Energia Rodu,
>> Mistyka Rodu,
>> Dusze, które Padły Ofiarą Pomyłki, które Zniknęły,
>> Duch Śmierci,
>> Nieszczęścia i Przeszkody Rodowe.

Każdy z tych punktów jest wnikliwie opisany i zawiera szczegółowy opis, którego matryca dotyczy tylko klienta, a nie jest to opis ogólny dla wszystkich klientów. Analiza ta zahacza o najgłębsze tajemnice rodowe – nawet o te, które nie były dotąd ujawniane, ale rodzina słyszała o pewnych przesłankach. To jest bardzo absorbująca lektura, która wiele wyjaśnia i wiele pomaga zrozumieć, oraz poznać swój ród, jego odległe pokolenia, te mniej odległe i bardzo bliskie. Dzięki temu możemy ułożyć wszystkie puzzle układanki rodowej i poznać swą prawdziwą tożsamość.

Analiza Rodowa to koszt 483 zł.

Chcesz zamówić analizę? Napisz na adres kontakt@emma-lange.pl

Do analizy potrzebuję:

  • daty urodzenia,
  • nazwy miejscowości urodzenia,
  • godziny urodzenia (opcjonalnie).

Koszt opracowania zawiera w sobie plik PDF i konsultacje wyjaśniające.

*tekst opracowała Ewa Jałmużna

Jeśli chcesz zasięgnąć informacji na temat terapii, ofert, kursów, książek, to możesz do mnie napisać: kontakt@emma-lange.pl
lub zadzwonić: 502562629

Zapraszamy do szkoły samorozwoju, na inne nasze kursy  i terapie 

 Portfolio

Kalendarz Biodynamiczny