Kalkulacje Prognostyczne na Rok, czyli analiza rocznych osobistych wpływów.

To bardzo obszerna i ciekawa propozycja kalkulacji prognostycznych. Dostajesz bogaty pakiet rocznych wpływów z wyszczególnieniem każdego miesiąca.

Kalkulacje te obejmują wszystkie sytuacje, które będą miały wpływ na twe życie, czyli będą to min. kalkulacje na temat:

  • co przyniesie dany miesiąc w zdrowiu, finansach, miłości,
  • czy kanał energetyczny danego miesiąca jest otwarty, czy zamknięty,
  • jakie programy mogą ruszyć: rodowe, czy osobiste, itd.

Dostajesz też na każdy miesiąc swego osobistego anioła, do którego będziesz mógł zwracać się i prosić go o pomoc.

Nie ma znaczenia, w którym dniu, czy miesiącu zamówisz kalkulacje prognostyczne, bo obejmują one zawsze pełny rok, który masz przed sobą – całe 12 miesięcy.

Indywidualnie dla każdego klienta wyliczamy, który okres w roku będzie bardziej sprzyjający, a w którym lepiej nie podejmować poważnych zobowiązań.

Kalkulacje te będą dotyczyły spraw codziennych, zdrowia, finansów, miłości, relacji, rodziny, wpływów karmicznych, wpływów rodowych, programów podświadomości.

Kalkulacje Prognostyczne opracowywane są na podstawie;

  • daty urodzenia,
  • miejscowości urodzenia,
  • godziny urodzenia  (opcjonalnie).Koszt 480 zł.

Koszt opracowania zawiera w sobie plik PDF i konsultacje wyjaśniające.

pisz: kontakt@emma-lange.pl