Kiedy przekraczamy jakieś nowe granice w naszym życiu, otrzymujemy nowe doświadczenie dorastania. Wchodząc na ścieżkę terapeuty zauważyłam, że w człowieku jest coś więcej niż tylko schemat zachowań. Są programy, które są znacznie głębsze niż możemy sobie wyobrazić. Starożytni filozofowie badali duszę ludzką, potem gdy pojawiła się anatomia i możliwość zaglądania do ludzkiego ciała, wtedy nauka o duszy (czyli właściwie psychologia) stała się zbyt materialna.

Psychologia upodobniła się do fizjologii, a w świecie zaczęło dominować racjonalno-logiczne podejście do problemów i sytuacji. Kiedy racjonalnego staje się zbyt wiele, trudniej jest człowiekowi dostosować się do nowych okoliczności lub warunków życia.
Świat się zmienia i trzeba brać zasoby Duszy, a jeśli jest za dużo racjonalności, to Dusza nie pracuje i nie ujawnia się jej „pamięć”, czyli reakcje duszy pozostają na tym samym poziomie; Dusza nie może dostosować się do trudności i powstaje konflikt. Zatem Analiza Podświadomości pomaga stworzyć własną drogę, od pierwotnej Persony do znalezienia, lub stworzenia, nowej.

Wszyscy wiemy i musimy sobie uświadomić, że jeśli istnieje czarne to zawsze istnieje przeciwieństwo czarnego, czyli białe. Jeśli jest energia męska, to jest też energia żeńska. Jeśli istnieje świat racjonalny, logiczny i widzialny, to istnieje świat irracjonalny, niewidzialny i kwantowy.A Duch (zbiór programów z przeszłych żyć), rodzi się w świecie kwantowym, zstępuje w materię, aby się zmienić, wypracować wolę, przechodząc przez trudności.

Wola jest potrzebna do nabycia nowego obrazu siebie, czyli do nabycia nowych programów, które będą bardziej potrzebne do przetrwania lub bycia ważnym dla nowego świata. I tak widzimy nowe narodziny i możliwość nowych doświadczeń dla zneutralizowania tego, co stare. Jest to przejście na wyższy poziom ewolucji.

Czasami Archetyp Transformacji jest aktywowany jeszcze za życia (i to się zdarza tym, którzy mają Szczęśliwy Los – odbyło się spotkanie na ten temat, które znajdziecie na moim kanale YT), a wtedy transformacja następuje zbyt szybko, ale z pozytywnym skutkiem – nagromadziło się dużo informacji i nadszedł odpowiedni czas. To tak, jakby człowiek doświadczył Śmierci (przeprogramowania podczas fizycznego życia). Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nagromadziło się odpowiednie zasoby.

Analiza Podświadomości to propozycja pracy z własnymi, wewnętrznymi schematami i rozwijanie umiejętności zmiany swojego wizerunku, nabywania nowych umiejętności, zmiany postaw. Dzięki takiej pracy ciało staje się silniejsze, świadomość wyostrzona – zmienia się postrzeganie życia.

Analiza Podświadomości pomaga zrozumieć naturę chorób, nawyków, spojrzeć inaczej na własne emocje.
Dla rozwinięcia w sobie więcej zasobów, proponuję podłączyć do Analizy Podświadomości Analizę Programów Rodowych. Konieczne jest nie tylko poznanie negatywnych schematów i programów rodowych, a także znalezienie zasobów dla Duszy, co pomaga zrozumieć rolę Duszy w danym rodzie – co ją przyciągało do tego rodu.

Kiedy klient zamawia indywidualną Analizę Podświadomości, często zakłada, że na tym należy poprzestać, że jego praca nad sobą właśnie dobiegła końca. A w rzeczywistości praca dopiero się zaczyna i trzeba dać sobie czas na przeprogramowanie swojego wewnętrznego Ja, najgłębiej schowanych wspomnień.

Terapia to trening Duszy, kiedy w warunkach laboratoryjnych można stworzyć nowe rozumienie sytuacji, doświadczyć nowych emocji, przeprogramować siebie.

Terapii nie wystarczy przejść raz czy dwa razy, bo terapia to ciągły proces, przeformatowanie naszego pola informacyjnego. Podczas terapii generowane są nowe impulsy elektryczne sygnały, czyli powstają nowe synapsy. W ten sposób powstaje pamięć, a im więcej nowych neuronów tworzy się, tym bardziej umacnia się nowe zachowania. Odpowiednie neurony są wybierane poprzez terapeutyczne uczenie się, i to tym silniejsze, im silniejszy jest dany neuron. Im silniejszy staje się impuls elektryczny, powstaje nowa pamięć, a to oznacza nowe zachowanie.

Początkowo w trakcie reakcji występuje kontrast między starymi neuronami a nowymi neuronami, ale potem, gdy powstaje nowe zachowanie, kontrast ten zmniejsza się i jest pochłaniany przez nowe połączenia. Następnie, gdy neurony stają się silne, dystrybucja pamięci zachodzi w różnych częściach mózgu, co w następstwie wpływa na ośrodki motoryczne. Pamięć nie jest skoncentrowana w jednym lub dwóch obszarach mózgu, obejmuje mózg jako całość.

Analiza Podświadomości jest matematyczną podstawą naszych psychicznych archetypów, które tworzą niewidzialny świat naszego wewnętrznego teatru; musimy zacząć uczyć się nowej roli. Terapia stwarza warunki dla tworzenia nowych ról. W ten sposób niewidzialne wpływa na widzialne, w ten sposób można się upodmiotowić, przewartościować sytuacje. Można uciec od tych schematów, które stają się nieistotne. Tworzymy siebie na nowo, z nowym, prawidłowym podejściem do siebie.Dzięki Analizie Podświadomości zaczynamy rozumieć siebie, uczymy się nowych umiejętności podczas terapii oraz nadajemy sens swoim bliskim, ich wpływowi na nas.

Poprzez Analizę Podświadomości dzięki terapii otrzymujemy nieograniczoną wolność wyboru! Za ćwiczeniami, które wykonujemy, będzie stało całe nasze życie, dlatego zorganizowałam Jogę Twórczości, aby ćwiczenia pomagały nam pokonać wewnętrzny opór i zmienić uporczywe reakcje obronne, które wypełnione są naszym Ego.

Niedługo powstanie Klub Jogi Twórczości, gdzie będę mogła poświęcić więcej uwagi jakiejkolwiek technice, którą wybiorę, co wzmocni jej terapeutyczne działanie.

 

Emma Lange blog

Emma Lange – portfolio
kontakt@emma-lange.pl

Brain-Art Centrum
W pracy wykorzystuję algorytmy, które opracowałam za pomocą mych autorskich metod. Wykorzystuję w nich moje doświadczenia, jako psychologa i terapeuty.
Algorytmy są objęte prawami autorskimi, na które mam wyłączność. Metody te nie są stosowane poza moim gabinetem.

Emma Lange
psycholog, terapeuta, homeopata

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *